Zamówienia publiczne

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ na rok  2021 >>


 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: 

Dostawa fortepianu klasy koncertowej wraz z akcesoriami
dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. Witolda Lutosławskiego w Nysie 

Termin składania ofert upływa w dniu 24 listopada 2021 r. o godzinie 11:00

LINK DO MATERIAŁÓW NA STRONIE BIP >>

 Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 320 000,00 zł.