OGÓLNOPOLSKI KONKURS

"TURNIEJ

M£ODYCH SKRZYPKÓW"

dla uczniów szkó³ muzycznych I stopnia

NYSA

 

 

I TURNIEJ - 2002

 

II TURNIEJ - 2004

 

III TURNIEJ - 2006

 

IV TURNIEJ - 2008

 

V TURNIEJ - 2010

 

VI Turniej - 2012

 

VII Turniej - 2014

 

VIII Turniej - 2016