XIV Międzyszkolny Konkurs Solfeżu

dla uczniów szkół muzycznych

I stopnia regionu opolskiego

 

Nysa, 12 kwietnia 2005 roku

 

 

 

 

LAUREACI

 

 

ZDJĘCIA