SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie
rok szkolny 2022/2023

DOMINIK SROKA
przewodniczący

MARTA KUBÓW
zastępca przewodniczącego

MIKOŁAJ WOLNY
sekretarz

MAŁGORZATA KUBÓW
skarbnik

członkowie:

Małgorzata BOJDA
Lena PIÓRECKA
Emilia ZAKOWICZ-OBUCH
Samanta GRUDZKA
Katarzyna ZIĘCINA
Amelia SKOCZEŃ
Wiktoria WNĘK
Noemi PUSTELNIAK
Jan ZABILSKI
Anna KASZOID 

Opiekun Samorządu:
Aleksandra Brzeźnicka