KSIĄŻKA - 60-lecie PSM w Nysie

KSIĄŻKA
wydana z okazji Jubileuszu 60-lecia
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. Witolda Lutosławskiego w Nysie

(informacje o możliwości zakupu - w sekretariacie Szkoły)


WSTĘP

Na systematyczny rozwój i pozytywny wizerunek Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie złożyła się wieloletnia praca i zaangażowanie niezliczonego grona osób - dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów oraz ich rodziców. Chcemy o nich pamiętać i pragniemy przekazywać pamięć o nich następnym pokoleniom.

W 2022 roku Państwowa Szkoła Muzyczna w Nysie obchodzi sześćdziesięciolecie swojego istnienia. Dzieje się to z rocznym opóźnieniem ze względu na ograniczenia związane z trwającą od dwóch lat pandemią. Z okazji Pięknego Jubileuszu powstała kolejna książka, która swoją treścią nawiązuje do poprzednich wydań oraz poszerza i uaktualnia zapisy dotyczące historii, dokonań i sukcesów Szkoły. Intencją redaktorów oraz autorów poszczególnych działów było nie tylko utrwalenie tego, co już zostało „odkryte” i zapisane, ale przede wszystkich uzupełnienie „kart historii” o dokonania Szkoły w latach, które upłynęły od czasu świętowania półwiecza w 2011 roku. W szerokim gronie twórców tej publikacji - na przestrzeni wielu lat - staraliśmy się uchwycić i kontynuować wszystkie wątki działalności, a także przypomnieć ludzi, którzy przyczynili się do powstania i rozwoju Szkoły. Wielu z nich już odeszło, pozostając na trwałe w naszej pamięci. Dzięki zaangażowaniu obecnych i byłych nauczycieli oraz pracowników, również dzięki wspomnieniom absolwentów, uczniów, ich rodziców - zebrany został materiał tekstowy i fotograficzny, który prezentuje Szkołę - nierzadko z dozą uśmiechu i nutką humoru - poprzez jej historię, działalność artystyczną i organizacyjną, sukcesy, losy absolwentów, jak również działania inwestycyjne, które w ostatnich kilkunastu latach zdecydowanie poprawiły warunki nauki i pracy.

Wielu z nas prawie całe dotychczasowe dorosłe życie poświęciło tej Szkole, wielu też rozpoczynało w niej swoją muzyczną drogę życiową. Wszyscy z ogromną pasją i zaangażowaniem tworzyli i nadal tworzą atmosferę, która swoją niepowtarzalnością wciąż przyciąga do Szkoły młodych ludzi, pragnących odkrywać „tajemnice” muzycznego świata.  Ich systematyczny rozwój i rosnąca wrażliwość - obserwowane na przestrzeni kilku lub kilkunastu lat - niezmiennie inspirują i dają „energię” do podejmowania kolejnych wyzwań pedagogicznych, artystycznych i organizacyjnych. Sprawia nam ogromną radość wspólne z uczniami tworzenie obrazu świata malowanego dźwiękami. W ciągu ostatnich lat utrwaliła się w nas pewność, że młodzi nauczyciele - często absolwenci tej Szkoły - z równym poświęceniem, pasją, uśmiechem i radością, „przejmą pałeczkę” i będą kontynuatorami wszystkiego, co sprzyja kształceniu i rozwojowi młodych artystów. Jesteśmy pewni, że dzięki temu atmosfera twórczej pracy w pięknym, zabytkowym, 364-letnim budynku dawnego Seminarium św. Anny, nadal będzie inspirowała i zachęcała do wytrwałej nauki i pracy.

Niniejsza publikacja jest pamiątką czasu, który minął, hołdem złożonym wszystkim, którzy pozostawili po sobie choćby cząstkę swojego istnienia… Ale jest też dowodem na to, że warto, że można spełniać marzenia, rozwijać się i realizować wszelkie zamierzenia… i czynić to z ogromną pasją oraz wielką radością… Dzięki temu muzyka żyje i zostaje w nas na całe życie… 

Wszystkim byłym i obecnym Nauczycielom, Pracownikom, Uczniom, Rodzicom i Przyjaciołom Szkoły

GRATULUJEMY i DZIĘKUJEMY!!!

DYREKTOR
PSM I i II stopnia w Nysie
Janusz Dąbrowski


Format A4stron 528
  

STOPKA REDAKCYJNA >> i SPIS TREŚCI >>