XV Międzyszkolny Konkurs Solfeżu

dla uczniów szkół muzycznych

I stopnia regionu opolskiego

 

 

 

7 kwietnia 2006 roku (piątek)

 

 

 

 

REGULAMIN

 

PLAN PRZEBIEGU KONKURSU

 

LAUREACI

 

ZDJĘCIE