STATUT

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

(§ 24A Statutu)

 

 

Regulamin Dziennika Elektronicznego

 

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

związane z COVID-19

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

 

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

DO PSM I STOPNIA

 

 

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

DO PSM II STOPNIA