NABÓR UCZNIÓW

do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia

im. Witolda Lutosławskiego w Nysie

na rok szkolny 2021/2022

 

OFEROWANE SPECJALNOŚCI i SPECJALIZACJE:

 

INSTRUMENTY MUZYCZNE

 

 

 

ŚPIEW

 

 

         

Zaprasza Marcel Kania - 2020                    Zapraszają nauczyciele i uczniowie

 

WYPEŁNIONE WNIOSKI O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO NAUKI W SZKOLE PROSZĘ PRZESYŁAĆ WYŁĄCZNIE NA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: nabor-psmnysa@o2.pl

 

nabor-psmnysa@o2.pl

 

 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

z dnia 9 kwietnia 2019

w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów

do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych

oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

 

 

do PSM I STOPNIA

 

Regulamin przyjmowania uczniów do PSM I st.

 

 

INFORMACJE

dla kandydatów do PSM I stopnia

 

Druk wniosku o przyjęcie do PSM I stopnia

na cykl 6-letni i cykl 4-letni

 

Wypełnione wnioski proszę przesyłać wyłącznie na adres:

nabor-psmnysa@o2.pl

 

 

do PSM II STOPNIA:

 

Regulamin przyjmowania uczniów do PSM II st.

Procedura przeprowadzenia

egzaminów wstępnych

z względu na stan epidemii

 

OŚWIADCZENIE przed przystąpieniem do egzaminu wstępnego

 

 

INFORMACJE

dla kandydatów do PSM II stopnia

 

Egzamin do PSM II stopnia w Nysie obejmuje:

 

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół

egzamin wstępny do szkoły muzycznej II stopnia

będzie obejmował wyłącznie egzamin praktyczny

z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych.

 

Druk wniosku o przyjęcie:

na instrumentalistykę i wokalistykę

 

Wypełnione wnioski proszę przesyłać wyłącznie na adres:

nabor-psmnysa@o2.pl