PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.:

 

"Modernizacja Sali Koncertowej

w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia

im. Witolda Lutosławskiego w Nysie"

 

Termin składania ofert upływa w dniu

04 grudnia 2020

 

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu umieszczonym w BZP

 

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

3. Dokumentacja projektowa z przedmiarem

 

4. Wzór umowy

 

5. Formularz oferty z załącznikami - edytowalny

 

6. Wyjaśnienia treści SIWZ

 

7. Zestawienie otwartych ofert

 

8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty