XXIV Międzyszkolny Konkurs Solfeżu

dla uczniów szkół muzycznych

I stopnia regionu opolskiego

 

 

 

24 marca 2015 (wtorek)

 

 

 

LAUREACI

 

INFORMACJA

 

REGULAMIN

 

zdjęcia

 

 

Nagrody dofinansowała