22 lutego 2022 - Sala Koncertowa

KONCERT
uczennic Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia w Nysie
z klasy skrzypiec Janusza Gajownika